Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediadtra, epileptolog Białystok Podlasie Konsultant Wojewódzki neurolog Baiłystok neurolog dziecięcy

``Nihil magnum, sine ardone``

Nic wielkiego, bez pasji.

Do każdego pacjenta podchodzę w pełni indywidualnie, zarówno w przypadku codziennej konsultacji, jak również specjalnej, długoterminowej rehabilitacji i leczenia.

Kilka słów o sobie

Jestem Kierownikiem Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Moim najważniejszym celem jest pomoc pacjentom i ich najbliższym w leczeniu. W pacjentach zgłaszających się do mojego gabinetu, widzę przede wszystkim ludzi, a nie jedynie choroby.

Ponad 30 000 pacjentów leczonych w Klinice

Od 45 lat jestem lekarzem

Od 2014 roku jestem Konsultantem Wojewódzkim

Ponad 350 prac naukowych

22 lata jestem kierownikiem Kliniki neurologii i rehabilitacji dziecięcej

Moja dewiza ``Nic wielkiego bez pasji``

Kilka przykładowych prac z moim udzialem

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediadtra, epileptolog Białystok Podlasie Konsultant Wojewódzki neurolog Baiłystok neurolog dziecięcy

Karbamazepina

Nowe formy,nowe zastosowania
Białostocka biblioteka padaczki-Tom 1
1996

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediadtra, epileptolog Białystok Podlasie Konsultant Wojewódzki neurolog Baiłystok neurolog dziecięcy

Rola antagonistów wapnia

W drgawkach eksperymentalnych i padaczce3
Białostocka biblioteka padaczki-Tom 2
1996

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediadtra, epileptolog Białystok Podlasie Konsultant Wojewódzki neurolog Baiłystok neurolog dziecięcy

Kwas walproinowy

Historia i współczesność
Białostocka biblioteka padaczki-Tom 4
1997

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediadtra, epileptolog Białystok Podlasie Konsultant Wojewódzki neurolog Baiłystok neurolog dziecięcy

Obraz morfologiczny komórek Purkinjego

W przebiegu długotrwałego stosowania walproinianu
Białostocka biblioteka padaczki-Tom 3
1997

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediadtra, epileptolog Białystok Podlasie Konsultant Wojewódzki neurolog Baiłystok neurolog dziecięcy

Wigabatryna

Teoria i praktyka
Białostocka biblioteka padaczki-Tom 5
2001

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediadtra, epileptolog Białystok Podlasie Konsultant Wojewódzki neurolog Baiłystok neurolog dziecięcy

Zaburzenia mowy

U osób z dysfunkcjami mózgu
Białostocka biblioteka padaczki-Tom 6
2001

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediadtra, epileptolog Białystok Podlasie Konsultant Wojewódzki neurolog Baiłystok neurolog dziecięcy

Neurofizjologiczna i obrazowa ocena uszkodzenia

i plastyczności mózgu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Białostocka biblioteka padaczki-Tom 7
2005

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediadtra, epileptolog Białystok Podlasie Konsultant Wojewódzki neurolog Baiłystok neurolog dziecięcy

Topiramat

Teoria i praktyka

null

Neurologia dziecięca

40-lecie
Pracy Naukowej
2011

null

Nominacja

Profesor
Zwyczajny
2006

null

Podziękowania

Fundacji
Epileptologii
2016

null

50-lecie

Neurologii
Dziecięcej
Białystok 2016

null

Dyplom medalu

Prof.Zofii
Majewskiej
2016

null

Dyplom medalu

Prof.Zofii
Majewskiej
2016

Kilka słów o mnie

timeline_pre_loader
Historia mojej kariery zawodowej

1971

Dyplom lekarza medycyny

1974

Obrona pracy doktorskiej

1994

Obrona pracy i tytuł doktora habilitowanego

2000

Stopień naukowy profesora nadzwyczajnego

2001

Polskie Towarzystwo Epileptologii przyznaje Certyfikat z Epileptologii nr 20

2006

Stopień naukowy profesora zwyczajnego

Proponowane metody leczenia

Konsultacje lekarskie

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog dziecięcy Białystok neurolog Białystok

Współpraca ze specjalistami

Zespół specjalistów, z którymi działam pozwala mi obiektywnie ocenić stan pacjenta i zalecić odpowiednie leczenie dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb. W uzasadnionych przypadkach, dla dobra pacjenta, kieruję go na dodatkowe badania z dziedzin m.in. genetyki, psychiatrii, psychologii, rehabilitacji czy logopedii.

Neurologia dzieci i dorosłych

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog dziecięcy Białystok neurolog Białystok

Info do uzupełnienia

Informacje do dodania.

Neurorehabilitacja

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog dziecięcy Białystok neurolog Białystok

Łączę wiedzę neurologiczną z rehabilitacją.

Planowanie rehabilitacji powinno być poprzedzone diagnostyką, oceną rokowania i oceną funkcjonalną oraz uwzględnić potrzeby i możliwości chorego. Przeprowadza się je z czynnym udziałem pacjenta oraz jego bliskich, którzy będą uczestniczyć w procesie rehabilitacji. Najnowsze badania wskazują, że metody terapeutyczne oparte na aktywnym udziale pacjenta, o wysokiej intensywności i ukierunkowane zadaniowo są bardziej skuteczne od metod tradycyjnych.Ćwiczenia te jednocześnie wspomagają zjawiska neuroplastyczności mózgu.

Badanie EEG-elektroencefalografia

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog dziecięcy Białystok neurolog Białystok

Zastosowania EEG

Badanie EEG (elektroencefalograficzne) jest niezbędne tam, gdzie należy analizować funkcję mózgu. Do podstawowych zastosowań EEG zalicza się dziś diagnostykę padaczki, gdzie jest ono wykorzystywane łącznie z innymi badaniami. Ponadto EEG można stosować do analizy działania leków, bólów głowy, stanu po urazach, etc. Stosunkowo nowym zastosowaniem EEG jest metoda EEG biofeedback (neurofeedback), wykorzystujaca plastyczność mózgu do leczenia czy poprawy jego funkcjonowania. Na czym polega badanie EEG? Badanie EEG wykonywane jest w pracowni EEG przez odpowiednio przeszkolonego technika. Badanie rozpoczyna się zapisaniem danych osoby badanej. Następnie zostaje założony na głowę pacjenta specjalny czepek, do którego są mocowane elektrody przewodzące. Każda elektroda ma swoje określone miejsce zgodnie z międzynarodowym standardem 10-20, dzięki któremu możliwa jest analiza i interpretacja zapisów EEG wykonanych w innych placówkach. Samo badanie wykonywane jest najczęściej w pozycji leżącej lub siedzącej, z zamkniętymi oczami. W trakcie badania pacjent może być kilkakrotnie poproszony o otwarcie i zamknięcie oczu. Ponadto może być sprawdzona czułość pacjenta na czynniki takie jak fotostymulacja (FS – błyski świetlne z określoną częstotliwością ) i hiperwentylacja (HW – głębokie oddychanie przez okres 3 minut). Rutynowe badanie EEG trwa zwykle ok. 15-20 minut, przy badaniach EEG we śnie od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Po badaniu technik zdejmuje elektrody. Badanie EEG nie boli! Przygotowanie do badania: w czasie ok.2-3h przed badaniem EEG, pacjent nie powinien pić kawy, mocnej herbaty, ani żadnych napoii energetyzujących. nie zaleca się mycia głowy bezpośrednio przed badaniem – kwestia ta ma wpływ na przewodność skóry i jakość odbieranych sygnałów pacjent powinien zgłosić technikowi występującą senność, zawroty głowy, osłabienie, a także przedstawić leki, które aktualnie przyjmuje Wynik i opis badania: W zależności od badania wynik może być do otrzymania bezpośrednio po badaniu lub w najbliższych dniach. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest potwierdzające powtórzenie badania.

EEG Biofeedback-metoda rehabilitacji i usprawniania

C-1

EEG Biofeedback (neurofeedback)

Formą rehabilitacji łączącą w sobie elementy psycho- i neuroterapii. Stosując zestaw komputerowy ze specjalnym programem do elektroencefalografii moduluje się czynność bioelektryczną mózgu pacjenta. Osoba poddana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń, wpływa na własny zapis EEG, wyciszając pasma niepożądane i zwiększając elementy fizjologiczne zapisu. Neurofeedback moduluje procesy pamięci, koncentracji i uwagi, napięcia emocjonalnego i pobudliwości psychoruchowej . Stosowanie tej metody wymaga dużej odpowiedzialności, ze względu na potrzebę fachowej, wstępnej oceny klinicznej przypadku, jak również znajomości analizy jakościowej (EEG) i ilościowej (QEEG). Tak więc, decyzja odnośnie jego zastosowania i okresowa kontrola efektów powinna być nadzorowana przez lekarza, który jednocześnie ustalił lub potwierdził rozpoznanie. Metoda ta znalazła zastosowanie w neurorehabilitacji po urazach mózgu, padaczce, bólach głowy, ADHD, autyźmie, zaburzeniach snu, depresji, nerwicach i innych. Więcej informacji pod adresem: www.neuromaster.pl

Leczenie padaczki

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog dziecięcy Białystok neurolog Białystok

Program monitorowania pacjentów

W swojej pracy oferuję kompleksowy, interdyscyplinarny program długoterminowego monitorowania pacjentów z padaczką. Badanie EEG wraz z opisem jest dostępne w ramach wizyty, bez konieczności dodatkowego przyjazdu. Warunkiem podjęcia decyzji o długotrwałym leczeniu przeciwpadaczkowym jest pewne rozpoznanie padaczki. Dobierając odpowiedni lek przeciwpadaczkowy należy wziąć pod uwagę rodzaj napadu lub zespołu padaczkowego, wiek i płeć pacjenta, a także współistniejące chorowy i obecnie stosowane leki. Nie wolno nagle odstawić leku przeciwpadaczkowego, ponieważ może to doprowadzić do wywołania napadu padaczkwego.

Neurodiagnostyka

Jako neurolog korzystam z najbardziej aktualnych technologii do diagnozy zaburzeń neurologicznych. W gabinecie wykorzystuję elektroencefalografię (EEG), EEG snu, holter EEG, analizę ilościową QEEG. Dodatkowo konsultuję inne metody neuroobrazowania, takie jak tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI), angiografia CT, analizę potencjałów wywołanych. Badania te w wielu przypadkach mają decydujący wpływ na ustalenie rozpoznania, co pozwala na odpowienio wczesne rozpoczęcie właściwego lecznia oraz rozszerzyć monitorowanie przebiegu choroby.

Badania neuropsychologiczne

Seria testów funkcji neuropoznawczych jest wykorzystywana w diagnostyce i planowaniu leczenia u osób z chorobami mózgu, które wpływają na sposób myślenia i zachowania, takie jak padaczka, demencja, udar mózgu i urazy głowy.

Formularz kontaktowy

Prof.Wojciech Sobaniec neurolog, pediatra, epileptolog

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zaznacz"Nie jestem robotem" (wymagane)

Dane adresowe

15-068 Białystok Gliniana 14

Wtorek:  14-18
Piątek:    14-18
Uwaga: Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub przy pomocy formularza lub zapisów online dostępnych poniżej